رضا ربیعی جمعه 8 آبان 1394 01:10 ب.ظ نظرات ()

اینكه تمام عشقت را به كســـی بدهی...

تضمینـــی بر ایـــن نیست

كه او هم همین كار را بكنـــد...