رضا ربیعی دوشنبه 25 آبان 1394 11:37 ق.ظ نظرات ()

خوش بحالت غریبه!!!

دنیای کسی هستی ک دنیای من است... چنان در تو غرق شده ک بخاطر تو مرا نادیده میگیرد.... مرا.... اشک هایم
 
را.... دلتنگی هایم را.... غم هایم را....بغض هایم را....

میبیند و چشم هایش را میبندد.... فقط بخاطر توووووو....

من مغرور را به جایی رساندی.... ک همه وجودم را بغض فرا گرفته.... بغض حسادت به تو!!

" خوشبحالت غریبه.... "