رضا ربیعی دوشنبه 25 آبان 1394 11:43 ق.ظ نظرات ()

▓ڪجا دیدیش؟

◀یادم نیس

▓ چجورۍ آشنا شدید؟

◀تو به دعوا

▓خب؟

◀یهو دست و پام رو گم كردم

▓بعدش؟

◀بهش گفتم عاشقشم میخواستم باهاش حرف بزنم

▓زدۍ؟

◀اره سره صحبتو باهاش باز ڪردم اما بهم گفت ازم بدش میاد

▓چــے گفتے بهش؟

◀بهش گفتم مال من شو

▓قبول ڪرد؟

_اولش نه بعد یكم خوب شد بازم شد مثل قبل

*خوشگل بود؟

_اره خیلے،یه فرشته ۍ پاڪ

*عاشقش بودۍ؟

*چیہ چرا جواب نمیدۍ؟

_اره بودم

*چے شد جدا شدید؟

_ دلش گرم یڪے دیگہ شد

*اون دوسِت نداشت مگہ؟

_نمیدونم غرورش نمیزاشت بگہ

*چیشد اوردنت اینجا؟

_یہ روز با عشقش دیدمش حرفای عاشقونه میزد

*خب؟

_دیوونه شدم.

تاحالا از اون حرفا بہ من نزده بود

*چیشد الان بہ زوره قرصو دارو زنده ای؟

چیشد الان اینجاییو بہ تخت بستنت؟

_آقاۍ دڪتر تا حالا لب عشقتو رو صورت یكی دیدی