رضا ربیعی شنبه 14 شهریور 1394 12:54 ب.ظ نظرات ()


سربازها به دشمن شلیک نمی کنند! ... در ادامه مطلب


سربازها به دشمن شلیک نمی کنند! سربازها فقط به سربازها شلیک می کنند!
این رازی است که هیچ فرمانده ای به سربازها نمی گوید...
"زروان ازلی"