رضا ربیعی شنبه 14 شهریور 1394 01:05 ب.ظ نظرات ()


طناب را به گردنم انداختند . گفتند : آخرین آرزویت ؟

گفتم : دیدن عشقم !

گفتند : خسته است ، تا صبح برایت طناب بافته . . .